ศูนย์ผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่สินค้า

ไม่มีการแสดงข้อมูลเนื้อหาชั่วคราว
Veuillez ajouter l'enregistrement des données dans l'arrière-plan du site web.

ติดต่อเรา

ที่อยู่ บริษัท : อาคาร 3, Xingsha International Enterprise Center, เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี, ฉางชาเมืองมณฑลหูหนาน, จีน
โทรศัพท์: + 86-0731-85524209
กล่องจดหมาย: cshk@cshkdq.com

ฉางชา Hengkai อุปกรณ์ไฟฟ้า จำกัด